Marketplace – online trhovisko

Pokročilý druh webu, kde prebiehajú online transakcie medzi obchodníkmi a zákazníkmi

Marketplace je na rozdiel od e-shopu platforma, kde predávajúci a kupujúci vykonávajú transakcie medzi sebou online. Dochádza k predaju priamo na webstránke.
Trhovisko je pôsobisko viacerých obchodníkov, ktorí sa tu registrujú so svojimi obchodmi a potom predávajú svoje tovary a služby. Vytvorím vám plne administrovateľné online trhovisko so všetkými tecnickými funkciami, ktoré k nemu patria.